Mening van de gemeente Hillegom

‘Frank Faber heeft voor de gemeente Hillegom focusgroepen georganiseerd en de gesprekken met onze inwoners op een ludieke wijze begeleid. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij met een groep van 8 à 10 inwoners gesproken werd over specifieke thema”s, zoals “groenvoorziening” en “burgerparticipatie”. Frank wist de gesprekken, die met veel passie gevoerd werden, uitstekend in goede banen te leiden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het formuleren van de servicebeloften in ons kwaliteitshandvest.

De inbreng van Frank is zeer verhelderend geweest doordat hij vanuit een onafhankelijke positie (”hoort u niet bij de gemeente Hillegom?”) de gesprekken objectief kon begeleiden. Dit maakte het organiseren van focusgroepen met hulp van Frank voor ons erg interessant.’