Info FF

Frank Faber is econoom, met een carrière in het onderwijs en de publieke sector. Hij was onder meer sociaal- en financieel adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken in de Zeshoek, specialiseerde zich in bedrijfsvoering van overheidsorganisaties en in de publieke dienstverlening. Hij acht het voor iedere publieke organisatie van groot belang om de beleidsterm ‘klantgerichtheid’ concreet te maken en te vertalen in voor klanten herkenbare kwaliteit.

Publieke dienstverlening moet klantgericht en kostenefficiënt zijn. Hij publiceerde over dit onderwerp twee boeken:

1)  ‘Klantgericht reilen en zeilen’ met de ondertitel ‘Betere publieke dienstverlening als aanjager voor kostenbesparingen’  (2016)

2) ‘Als vriendelijk nou belangrijk is …’ met de ondertitel ‘Met de Tolteken op pad naar klantgerichte publieke dienstverlening’ (2010)