Toolkit focusgroepen

Doel: klantgerichte publieke organisaties voeren zelf kwalitatief onderzoek uit naar de behoeften/wensen van hun klanten. Om dit te faciliteren is een toolkit beschikbaar.

Toolkit aanbieden met de volgende documenten:
-Inleiding van de betekenis van een focusgroep voor kwalitatief onderzoek
-Handleiding voor alle stadia van de organisatie van een focusgroep
-Concept uitnodigingsbrief aan de kandidaat-deelnemers
-Richtlijnen voor het gesprek zelf
-Voorbeeld van een schriftelijke terugkoppeling aan de deelnemers
-Voorbeeld van een complete set van opname- en afspeelapparatuur

Bij de toolkit hoort tevens de begeleiding van de eerste focusgroep, inclusief het op beeld opnemen van dit focusgroepsgesprek. Op dit voorbeeld kan in volgende gesprekken voortgeborduurd worden.