mening

De mening van NVZ

‘De NVZ heeft van Frank Faber effectieve ondersteuning ontvangen bij het promoten van zorgbeloften in ziekenhuizen. Op basis van zijn kennis van servicenormen in de publieke sector is een krachtige brochure ontwikkeld om klantbeloften in zeven stappen in te kunnen voeren in een ziekenhuis. Het mede organiseren van een conferentie – met een goed gewaardeerde voordracht van Faber – heeft er toe bijgedragen dat veel patiëntenorganisaties op het spoor van patiëntbeloften zijn gezet. Een aantal ziekenhuizen is ook daadwerkelijk met klantbeloften aan de slag gegaan. Een vlotte en vooral ook prettige samenwerking met behoud van ieders verantwoordelijkheden.’

Liesbeth Werther-Voorrecht
NVZ vereniging van ziekenhuizen

Mening van de gemeente Hillegom

‘Frank Faber heeft voor de gemeente Hillegom focusgroepen georganiseerd en de gesprekken met onze inwoners op een ludieke wijze begeleid. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij met een groep van 8 à 10 inwoners gesproken werd over specifieke thema”s, zoals “groenvoorziening” en “burgerparticipatie”. Frank wist de gesprekken, die met veel passie gevoerd werden, uitstekend in goede banen te leiden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het formuleren van de servicebeloften in ons kwaliteitshandvest.

De inbreng van Frank is zeer verhelderend geweest doordat hij vanuit een onafhankelijke positie (”hoort u niet bij de gemeente Hillegom?”) de gesprekken objectief kon begeleiden. Dit maakte het organiseren van focusgroepen met hulp van Frank voor ons erg interessant.’